1
        

Auskari 12/5085

Prove: 925, Svars: 18.12

€ 125.00  

Auskari ar smaragdiem (2.28 ct) 307/4995

Prove: 925, Svars: 4.90

€ 108.60  

Auskari 278-4995

Prove: 925, Svars: 20.23

€ 101.20  

Auskari ar rubīniem (2.080 ct.) 70/0505

Prove: 925, Svars: 6.70

€ 100.00  

Auskari ar safīriem 14/4695

Prove: 925, Svars: 4.32

€ 99.70  

Auskari 137/1705

Prove: 925, Svars: 7.34

€ 98.00  

Auskari 395/0795

Prove: 925, Svars: 20.18

€ 95.86  

Auskari 35/4605

Prove: 925, Svars: 4.20

€ 94.50  

Auskari 332/4905

Prove: 925, Svars: 14.42

€ 93.55  

Auskari 124/1495

Prove: 925, Svars: 17.74

€ 88.70  

Auskari 249/0685

Prove: 925, Svars: 17.62

€ 88.10  

Auskari ar granātiem 44/4905

Prove: 925, Svars: 5.10

€ 85.00  

Auskari 279-4995

Prove: 925, Svars: 16.89

€ 84.50  

Auskari ar safīriem (1.79 ct) 40/4905

Prove: 925, Svars: 5.10

€ 82.65  

Auskari ar topāziem 22/5205

Prove: 925, Svars: 5.60

€ 82.00  

Aukari 104/0595

Prove: 925, Svars: 16.52

€ 82.00  

Auskari ar halcedoniem 21/5205

Prove: 925, Svars: 7.20

€ 81.00  

Auskari 204/1185

Prove: 925, Svars: 6.15

€ 80.00  

Auskari 209/1185

Prove: 925, Svars: 7.43

€ 80.00  

Auskari ar rubīniem (1.77 ct) 309/4995

Prove: 925, Svars: 5.50

€ 79.05  

Auskari 192/7985

Prove: 925, Svars: 6.50

€ 79.00  

Auskari ar rubīniem (1.60 ct) 316/4995

Prove: 925, Svars: 3.70

€ 78.90  

Auskari 163/5285

Prove: 925, Svars: 7.74

€ 78.00  

Auskari 50/5005

Prove: 925 apzeltīts, Svars: 7.27

€ 78.00