Rekvizīti internetā noformēto kredīti apmaksai vai pagarināšanai

  • Sākums
  • /
  • Kontakti
  • /
  • Rekvizīti internetā noformēto kredīti apmaksai vai pagarināšanai

Veicot kredīta atmaksu vai arī pārskaitot pagarinājuma maksu, maksājumā jānorāda šāda informācija:
Saņēmējs: SIA E Lats
Reģistrācijas numurs: 40003482835
Maksājuma mērķis: Norādiet savu personas kodu, Aizdevuma Nr.
Maksājumu iespējams pārskaitīt uz šādiem kontiem:

AS «Swedbank»: LV65HABA0551031318595

AS «SEB banka»: LV66UNLA0050017659968

Nordea Bank: LV98NDEA0000081009114

AS «DNB banka»: LV97RIKO0002013238985

Maksājums tiek uzskatīts par saņemtu, ja Aizņēmējs var uzrādīt maksājuma saņemšanas apstiprinošu īsziņu vai e-pastu!


Atpakaļ