Auskari 6-2895

Prove: 925, Svars: 7.63

€ 45.00  

Auskari 104/0585

Prove: 925, Svars: 9.01

€ 45.00  

Auskari 14/5085

Prove: 925, Svars: 7.42

€ 45.00  

Auskari ar ametistiem 71/3095

Prove: 925, Svars: 3.10

€ 44.68  

Auskari 374/4695

Prove: 925, Svars: 4.10

€ 44.62  

Auskari 180/1495

Prove: 925, Svars: 7.36

€ 44.52  

Auskari 110/4695

Prove: 925, Svars: 8.36

€ 44.51  

Jaunums

Auskari 26/5205

Prove: 925, Svars: 5.20

€ 44.00  

Auskari 24-1195

Prove: 925, Svars: 8.27

€ 44.00  

Akcija

Auskari ar ahatiem 503-4985

Prove: 925, Svars: 4.40

€ 37.35   € 43.95

Jaunums

Auskari 451-0995

Prove: 925, Svars: 7.26

€ 43.90  

Auskari ar topāziem 197/0895

Prove: 925, Svars: 4.00

€ 43.88  

Auskari 317/2295

Prove: 925, Svars: 7.97

€ 43.84  

Auskari 43/0795

Prove: 925, Svars: 9.20

€ 43.81  

Auskari 611/4685

Prove: 925, Svars: 6.70

€ 43.78  

Auskari 235/0685

Prove: 925, Svars: 8.75

€ 43.74  

Auskari j8 LA9313-30

Prove: 925, Svars: 6.90

€ 43.70  

Auskari 13-4995

Prove: 925, Svars: 8.54

€ 43.40  

Auskari 253/0685

Prove: 925, Svars: 7.16

€ 43.32  

Auskari ar halcedoniem 223/4685

Prove: 925, Svars: 3.88

€ 43.10  

Auskari ar pērlem un topāziem 595/4685

Prove: 925, Svars: 4.40

€ 43.08  

Auskari 147/3095

Prove: 925, Svars: 8.09

€ 43.06  

Auskari 103/4585

Prove: 925, Svars: 8.55

€ 43.00  

Auskari 50/7995

Prove: 925, Svars: 5.60

€ 43.00