Auskari 11902-0973

Prove: 585, Svars: 9.95

€ 378.00  

Auskari ar briljantiem (0.05 ct) un kultivētām pērlēm 280-0901

Prove: 585, Svars: 6.81

€ 375.00  

Auskari ar topāziem 23493-0991

Prove: 585, Svars: 8.28

€ 373.00  

Auskari 9171-0983

Prove: 585, Svars: 9.84

€ 373.00  

Auskari 15170-0681

Prove: 585, Svars: 9.30

€ 372.00  

Auskari 3830-0903

Prove: 583/375, Svars: 10.59

€ 370.00  

Auskari 11500-1491

Prove: 750, Svars: 11.42

€ 370.00  

Auskari 19741-0983

Prove: 585, Svars: 9.20

€ 368.00  

Auskari 3662-0583

Prove: 585, Svars: 8.85

€ 364.00  

Auskari 31284-0991

Prove: 585, Svars: 11.95

€ 358.00  

Auskari 1030-3093

Prove: 585, Svars: 8.30

€ 356.00  

Auskari 12350-3091

Prove: 583, Svars: 9.29

€ 353.02  

Jaunums

Auskari 16061-0983

Prove: 583/375, Svars: 8.82

€ 351.00  

Auskari ar briljantiem (0.08ct) 7422-0793

Prove: 585, Svars: 6.94

€ 350.00  

Auskari ar briljantiem (0.07 ct) 8682-2

Prove: 585, Svars: 2.58

€ 350.00  

Auskari 1657g1-0993

Prove: 585, Svars: 8.77

€ 350.00  

Jaunums

Auskari 55526-0961

Prove: 585, Svars: 9.81

€ 350.00  

Auskari 3762-5083

Prove: 585, Svars: 9.18

€ 350.00  

Auskari 54h3-0903

Prove: 585, Svars: 9.18

€ 349.00  

Auskari ar topāziem 1658g1-0993

Prove: 585, Svars: 7.62

€ 342.00  

Auskari 5111-8183

Prove: 585, Svars: 11.33

€ 339.00  

Auskari 27063-8181

Prove: 750, Svars: 7.50

€ 338.00  

Auskari 441-4903

Prove: 585, Svars: 8.43

€ 337.20  

Auskari 6801-0993

Prove: 585, Svars: 8.37

€ 334.00