1
        

Auskari 15121-1111

Prove: 585, Svars: 9.02

€ 405.00  

Auskari ar halcedoniem 39593-0901

Prove: 585, Svars: 8.67

€ 400.00  

Auskari ar safīriem (2.48 ct) 6030-1111

Prove: 585/375, Svars: 4.56

€ 400.00  

Auskari ar dūmainajiem kvarciem 4061-1213

Prove: 585, Svars: 7.96

€ 400.00  

Auskari ar briljantiem (0.08 ct), smaragdiem (0.14 ct) 1943-2313

Prove: 585, Svars: 4.77

€ 400.00  

Auskari 16061-0983

Prove: 585, Svars: 8.82

€ 397.00  

Auskari 3983-1213

Prove: 585, Svars: 8.27

€ 396.00  

Auskari 7717a1-4283

Prove: 585, Svars: 9.59

€ 395.00  

Auskari ar briljantiem (0.06 ct) un topāziem 842-2313

Prove: 585, Svars: 5.94

€ 395.00  

Auskari 55526-0961

Prove: 585, Svars: 9.81

€ 390.00  

Auskari ar topāziem 2831-1213

Prove: 585, Svars: 6.74

€ 390.00  

Auskari 1145g1-0993

Prove: 585, Svars: 8.60

€ 390.00  

Auskari ar topāzu 2803-0913

Prove: 585, Svars: 7.15

€ 390.00  

Auskari ar briljantiem (0.20ct) 2080-0713

Prove: 585, Svars: 6.09

€ 365.00   € 389.76

Auskari ar briljantiem (0.22ct) un kultivētām pērlēm 2993-0913

Prove: 585, Svars: 5.45

€ 385.00  

Auskari 1401-4513

Prove: 585, Svars: 8.96

€ 385.00  

Auskari ar briljantiem (0.08 ct) , ametistiem, citrīniem un topāziem 532-2313

Prove: 585, Svars: 4.50

€ 380.00  

Auskari ar ametistiem 25002-0911

Prove: 585, Svars: 6.97

€ 380.00  

Auskari ar briljantiem (0.04 ct) 2032-2313

Prove: 585, Svars: 4.84

€ 380.00  

Auskari ar briljantiem (0.20 ct) un topāziem 2821-2313

Prove: 585, Svars: 4.46

€ 379.00  

Auskari ar topāziem 23801-0911

Prove: 585, Svars: 6.84

€ 375.00  

Auskari ar granātiem 1601-1413

Prove: 585, Svars: 8.30

€ 375.00  

Auskari ar kultivētām pērlēm 4957g1-0901

Prove: 585, Svars: 6.73

€ 370.00  

Auskari ar safīriem (1.66 ct) 14952-1191

Prove: 375, Svars: 5.76

€ 370.00