1
        

Auskari 5111-8183

Prove: 585, Svars: 11.33

€ 339.00  

Auskari ar briljantiem (0.10ct), topāziem 1631-0713

Prove: 585, Svars: 5.61

€ 336.60  

Auskari 6242-0793

Prove: 585, Svars: 7.40

€ 333.00  

Auskari (40521-8191)

Prove: 585, Svars: 7.43

€ 332.00  

Auskari 13611-0973

Prove: 585, Svars: 8.25

€ 330.00  

Auskari 8723-0793

Prove: 585, Svars: 7.69

€ 330.00  

Auskari 43/1575

Prove: 585, Svars: 7.34

€ 330.00  

Auskari ar briljantiem (0.07 ct) EK10-4

Prove: 585, Svars: 2.56

€ 330.00  

Auskari ar dūmainajiem kvarciem 2649g1-0901

Prove: 585, Svars: 7.29

€ 328.00  

Auskari 54770-1251

Prove: 585, Svars: 7.62

€ 328.00  

Auskari ar topāziem 1902-1403

Prove: 585, Svars: 7.04

€ 328.00  

Auskari (1981-5203)

Prove: 585, Svars: 7.28

€ 327.00  

Auskari 2503-5703

Prove: 585, Svars: 7.25

€ 326.00  

Auskari ar granātiem un briljantiem (0.06 ct) 552g2-0901

Prove: 585, Svars: 4.67

€ 326.00  

Auskari 17121-0973

Prove: 585, Svars: 7.26

€ 326.00  

Auskari 270-4903

Prove: 585, Svars: 7.00

€ 325.00  

Auskari 17750-4591

Prove: 585, Svars: 7.73

€ 325.00  

Auskari p1 LA2554-39

Prove: 585, Svars: 7.23

€ 325.00  

Jaunums

Auskari 2411-0713

Prove: 585, Svars: 7.21

€ 324.45  

Auskari ar briljantiem (0.18ct) 322-0713

Prove: 585, Svars: 4.99

€ 324.35  

Auskari ar briljantiem (0.14ct) 1622-0713

Prove: 585, Svars: 4.97

€ 323.05  

Auskari ar topāziem 390g2-0911

Prove: 585, Svars: 5.37

€ 322.00  

Auskari ar briljantiem (0.12 ct) 642-2313

Prove: 585, Svars: 5.34

€ 320.00  

Auskari 2802-8183

Prove: 585, Svars: 7.11

€ 320.00