Jaunums

Auskari 13611-0973

Prove: 585, Svars: 8.25

€ 297.00  

Auskari ar briljantiem (0.08 ct) 5022-8183

Prove: 585, Svars: 6.23

€ 296.00  

Jaunums

Auskari 1352-5083

Prove: 585, Svars: 8.41

€ 294.00  

Auskari 51-0983

Prove: 585, Svars: 8.41

€ 294.00  

Auskari ar briljantiem (0.08ct) 2882-0793

Prove: 585/375, Svars: 6.68

€ 293.92  

Auskari 6801-0993

Prove: 585, Svars: 8.37

€ 293.00  

Jaunums

Auskari 8312-0973

Prove: 585, Svars: 8.36

€ 292.00  

Auskari 1030-3093

Prove: 585, Svars: 8.30

€ 291.00  

Auskari 630-1493

Prove: 585, Svars: 8.26

€ 290.00  

Auskari ar topāziem 993091-0991

Prove: 585, Svars: 6.45

€ 290.00  

Jaunums

Auskari ar citrīniem, praziolītiem, topāziem 4393-1293

Prove: 585, Svars: 7.24

€ 290.00  

auskari 135-0993

Prove: 583/375, Svars: 8.27

€ 289.45  

Auskari 1451-1193

Prove: 585, Svars: 7,65

€ 287.00  

Auskari 50460-0981

Prove: 585, Svars: 8.17

€ 286.00  

Auskari ar topāziem 4621-0993

Prove: 585, Svars: 7.53

€ 286.00  

Jaunums

Auskari 5912-5071

Prove: 585, Svars: 8.31

€ 285.00  

Auskari 3092-5073

Prove: 585, Svars: 8.14

€ 285.00  

Auskari 4253-5083

Prove: 585, Svars: 8.08

€ 285.00  

Auskari 612-8193

Prove: 583/375, Svars: 8.08

€ 283.00  

Auskari 362-4993

Prove: 585, Svars: 8.08

€ 282.80  

Auskari 603-8193

Prove: 585, Svars: 8.06

€ 282.00  

Jaunums

Auskari 4541-4593

Prove: 585, Svars: 8.08

€ 282.00  

Auskari 6811-0973

Prove: 585, Svars: 8.01

€ 280.00  

Auskari 13660-1191

Prove: 585, Svars: 8,12

€ 280.00