Auskari 86592-0991

Prove: 585, Svars: 6.24

€ 262.00  

Auskari 6552h2-0991

Prove: 585, Svars: 5.80

€ 261.00  

Auskari 8479g4-0991

Prove: 585, Svars: 5.79

€ 261.00  

Auskari 7838g3-0991

Prove: 585, Svars: 6.48

€ 260.00  

Auskari 1591-8183

Prove: 585/375, Svars: 6.52

€ 260.00  

Jaunums

Auskari 2131-6173

Prove: 583, Svars: 6.51

€ 259.40  

Auskari j82669-1

Prove: 585, Svars: 3.60

€ 259.00  

Auskari 268j4-2393

Prove: 585, Svars: 6.48

€ 259.00  

Auskari 1033-8101

Prove: 5.72, Svars: 5.72

€ 258.00  

Auskari ar topāziem 23143-0991

Prove: 585, Svars: 6.11

€ 257.00  

Auskari ar dūmainajiem kvarciem 940g3-0901

Prove: 585, Svars: 5.11

€ 256.00  

Auskari 4120-0873

Prove: 585, Svars: 6.22

€ 256.00  

Auskari 13310-0691

Prove: 585, Svars: 5.71

€ 256.00  

Auskari 15453-0993

Prove: 585, Svars: 6.42

€ 256.00  

Auskari 1990-1663

Prove: 583/375, Svars: 6.38

€ 255.20  

Auskari ar dūmainajiem kvarciem 345g5-8101

Prove: 585, Svars: 5.50

€ 255.00  

Auskari ar briljantiem (0.12ct) 261-0703

Prove: 585, Svars: 4.25

€ 255.00  

Auskari 7412-0793

Prove: 585, Svars: 5.67

€ 255.00  

Auskari 6821-0973

Prove: 583/375, Svars: 6.04

€ 254.00  

Auskari 15311-0983

Prove: 585, Svars: 6.04

€ 253.68  

Auskari 730995-0981

Prove: 585, Svars: 6.03

€ 253.26  

Auskari 7466g4-0991

Prove: 585, Svars: 6.01

€ 252.00  

Auskari 54242-0981

Prove: 585/375, Svars: 5.60

€ 252.00  

Auskari 3951-0703

Prove: 585, Svars: 5.86

€ 251.98