Kulons 13401-0973

Prove: 585, Svars: 4.26

€ 137.00  

Kulons 2210-6163

Prove: 585, Svars: 4.04

€ 137.00  

Kulons 1870-0373

Prove: 585, Svars: 3,92

€ 137.00  

Kulons ar briljantiem (0.16 ct) 19693-0971

Prove: 585, Svars: 2.71

€ 135.50  

Kulons 33181-0571

Prove: 585, Svars: 3.95

€ 135.00  

Kulons 3522-0583

Prove: 585, Svars: 3.66

€ 135.00  

Kulons 9871-0993

Prove: 585, Svars: 3.87

€ 135.00  

Kulons 19203-8181

Prove: 585, Svars: 3.84

€ 134.40  

Kulons 26920-0881

Prove: 750, Svars: 3.36

€ 125.00   € 134.40

kulons 6390a1-0983

Prove: 585, Svars: 3.94

€ 134.00  

Jaunums

Kulons ar briljantiem (0.07 ct) 29793-8181

Prove: 583, Svars: 3.02

€ 133.00  

Kulons ar nefrītu 5582-5063

Prove: 583/375, Svars: 3.67

€ 132.12  

Kulons 138h2-0593

Prove: 585, Svars: 3.76

€ 132.00  

Kulons ar topāzu 2693-1293

Prove: 585, Svars: 3.28

€ 130.00  

Kulons 8001-0993

Prove: 585, Svars: 3.72

€ 130.00  

Kulons 17082-5781

Prove: 585, Svars: 3.10

€ 130.00  

Jaunums

Kulons 602-8193

Prove: 585, Svars: 3.68

€ 130.00  

Kulons 3641-5083

Prove: 585, Svars: 3.85

€ 130.00  

Kulons 1573-4583

Prove: 750, Svars: 3.25

€ 130.00  

Kulons 162-1783

Prove: 583/500, Svars: 3.83

€ 130.00  

Kulons 2580-0883

Prove: 583/375, Svars: 3.68

€ 128.80  

Kulons 4081-0793

Prove: 585, Svars: 3.61

€ 126.35  

Kulons 3553-5783

Prove: 585, Svars: 3.58

€ 126.00  

Kulons 239a2-8281

Prove: 585, Svars: 3.61

€ 126.00