Veicot pagarinājuma maksu, maksājumā norādot šādu informāciju:
Saņēmējs: SIA E Lats
Reģistrācijas numurs: 40003482835
Maksājuma mērķis: Norādiet savu personas kodu, Aizdevuma Nr.
Maksājumu iespējams pārskaitīt uz kontu: A/S SEB, LV59UNLA0055000554750

Maksājumus ar pārskaitījumu var veikt tikai tad, ja līgumā noteiktie termiņi nav kavēti!


Atpakaļ