Auskari ar briljantiem (0.48ct) 2000-0893

Prove: 750/585, Svars: 10.60

€ 583.00  

Auskari ar briljantiem (0.20 ct) 4822-5083

Prove: 375, Svars: 14.89

€ 565.00  

Jaunums

Auskari ar topāziem 12510-0993

Prove: 585, Svars: 9.80

€ 539.00  

Auskari ar briljantiem (0.30ct) un pērlēm 6631-8183

Prove: 585, Svars: 11.83

€ 496.86  

Auskari 1366-0793

Prove: 585, Svars: 12.99

€ 480.63  

Auskari ar briljantiem (~0.01 ct) 28/1575

Prove: 585, Svars: 2.79

€ 480.00  

Jaunums

Auskari ar briljantiem (0.22ct) 3220-0891

Prove: 750, Svars: 7.87

€ 448.00   € 478.00

Auskari 8561-0983

Prove: 750, Svars: 9.81

€ 471.00  

Auskari ar briljantiem (0.40ct) 34950-8181

Prove: 585, Svars: 4.24

€ 445.00  

Auskari ar briljantiem (0.19ct), kultivētām pērlēm 7051-0793

Prove: 585, Svars: 9.60

€ 441.60  

Auskari ar kvarcu 670-0283

Prove: 750, Svars: 9.36

€ 430.00  

Auskari ar briljantiem (0.16 ct) 8031-0273

Prove: 585, Svars: 8.45

€ 422.50  

Auskari ar kvarciem 5121-1691

Prove: 583/375, Svars: 11.97

€ 420.00  

Jaunums

Auskari 17450-1191

Prove: 585, Svars: 10.50

€ 420.00  

Auskari 5652-0793

Prove: 585, Svars: 11.30

€ 418.10  

Auskari 4871-8183

Prove: 585, Svars: 11.27 g

€ 417.00  

Auskari 7171-0793

Prove: 585, Svars: 11.23

€ 415.51  

Auskari ar briljantiem (0.32ct) 5953-0793

Prove: 583/375, Svars: 8.30

€ 415.00  

Auskari ar briljantiem (0.72ct) 3541-0793

Prove: 585, Svars: 7.53

€ 414.15  

Auskari ar amestiem un topāziem 9451-5291

Prove: 750, Svars: 5.97

€ 413.00  

Auskari 352-8193

Prove: 585, Svars: 10.70

€ 408.00  

Auskari 343-8193

Prove: 583/375, Svars: 11.65

€ 407.75  

Auskari 483-1771

Prove: 585, Svars: 10.99

€ 406.63  

Auskari 53830-0271

Prove: 585, Svars: 10.07

€ 400.00