Auskari 3001-5083

Prove: 585, Svars: 33.32

€ 950.00   € 1075.00

Auskari (Baltais zelts) 2150-5063

Prove: 750, Svars: 13.74

€ 590.00  

Jaunums

Auskari ar briljantiem 0.30 ct 4300-5083

Prove: 585, Svars: 12,82

€ 580.00  

Auskari 43350-0271

Prove: 750, Svars: 12.97

€ 560.00  

Auskari 132/1575

Prove: 585, Svars: 9.81

€ 539.55  

Jaunums

Auskari ar briljantiem (0.30 ct) , kultivētām pērlēm 6631-8183 rezervēts līdz 21.01.19

Prove: 585, Svars: 11.83

€ 532.80  

Auskari 136/1575

Prove: 585, Svars: 9.66

€ 531.30  

Auskari 131/1575

Prove: 585, Svars: 9.63

€ 529.65  

Auskari ar briljantiem (0.20 ct) 6131-8183

Prove: 585/375, Svars: 10.67

€ 520.00  

Jaunums

Auskari ar briljantiem (1.12 ct) 48542-8181 rezervēts līdz 22.01.19 un 23.01.19

Prove: 750, Svars: 1.66

€ 500.00  

Auskari 109/1575

Prove: 585, Svars: 8.58

€ 471.90  

Auskari 2140-0783

Prove: 585, Svars: 15.69

€ 470.00  

Auskari 10481-0983

Prove: 585, Svars: 13.45

€ 470.00  

Akcija

Auskari ar briljantiem (0.24ct) 1481-8183

Prove: 750, Svars: 9.33

€ 430.00   € 467.00

Auskari 106/1575

Prove: 585, Svars: 8.38

€ 460.90  

Auskari ar briljantiem (0.56ct) 3382-8183

Prove: 585/375, Svars: 10.96

€ 460.32  

Akcija

Auskari 1736-4263

Prove: 585, Svars: 12.92

€ 460.00  

Auskari 16-1585

Prove: 585, Svars: 8.26

€ 454.30  

Auskari j7 167-1575

Prove: 585, Svars: 8.16

€ 448.80  

Auskari 3102-8183

Prove: 585, Svars: 12.41

€ 434.00  

Auskari ar briljantiem (0.01 ct x 92) 3221-1763

Prove: 583/375, Svars: 12.29

€ 430.00  

Auskari 114/1575

Prove: 585, Svars: 7.79

€ 428.45  

Jaunums

Auskari 1690-6173

Prove: 750, Svars: 9.48

€ 426.00  

Auskari 115-1575

Prove: 585, Svars: 7.74

€ 425.70