1
        

Auskari ar briljantiem (5.40ct) 14611-1111

Prove: 585, Svars: 13.35

€ 3800.00  

Auskari ar briljantiem (3.52 ct) 9842-1111

Prove: 585, Svars: 8.45

€ 2500.00  

Auskari ar briljantiem (2.28 ct) 5941-5711

Prove: 585, Svars: 13.19

€ 2300.00  

Auskari ar briljantiem (2.52 ct), sintētiskajiem safīriem (2.52 ct) (3300-1121)

Prove: 585, Svars: 10.92

€ 2300.00  

Auskari ar briljantiem (0.42 ct) 11431-8121

Prove: 925, Svars: 16.54

€ 1145.00  

Auskari ar briljantiem (0.24 ct) 2251-1221

Prove: 585, Svars: 11.48

€ 895.00  

Auskari 1062-1221

Prove: 750, Svars: 13.21

€ 858.00  

Auskari ar briljantiem (0.10 ct ) ,topāziem 6858-1221

Prove: 585, Svars: 10.08

€ 780.00  

Auskari ar briljantiem (0.16ct) 2243-1223

Prove: 585, Svars: 10.43

€ 780.00  

Auskari ar briljantiem (0.1ct), topāziem 6853-1221

Prove: 585, Svars: 10.08

€ 780.00  

Auskari ar topāziem 1902-0921

Prove: 585, Svars: 13.47

€ 757.00  

Auskari ar briljantiem (0.06 ct) 207g3-4623

Prove: 750, Svars: 10.73

€ 751.00  

Auskari ar ametistiem, citrīniem, peridotiem 21501-0911

Prove: 585, Svars: 12.46

€ 745.00  

Auskari ar ametistiem, citrīniem, granātiem, peridotiem, topāziem 22311-1211

Prove: 585, Svars: 13.32

€ 733.00  

Auskari ar koraļļiem un citrīniem 2570-5713

Prove: 585, Svars: 16.71

€ 700.00  

Auskari ar briljantiem (0.5 ct ) 2863-0913

Prove: 585, Svars: 13.34

€ 700.00  

Auskari 6133-1221

Prove: 585, Svars: 12.67

€ 696.00  

Auskari ar briljantiem (0.2 ct) ,topāziem 4022-1221

Prove: 585, Svars: 8.80

€ 686.00  

Auskari ar briljantiem (0.28ct) 6230-0723

Prove: 585, Svars: 9.08

€ 681.00  

Auskari ar peridotiem , nefrītiem 6213-1221

Prove: 585, Svars: 10.50

€ 680.00  

Auskari ar briljantiem (0.05ct) un topāziem 18300-0921

Prove: 585, Svars: 10.19

€ 670.00  

Auskari ar briljantiem (0.01 ct) 6852-1221

Prove: 585, Svars: 10.92

€ 650.00  

Auskari 23481-1211

Prove: 585, Svars: 13.44

€ 645.00  

Auskari ar briljantiem (0.02 ct) , citrīniem,granātiem, peridotiem,topāziem 8542-1221

Prove: 585, Svars: 7.54

€ 637.00