1
        

Auskari ar briljantiem (0.72ct) 1020-0943

Prove: 750, Svars: 27.39

€ 2500.00  

Auskari ar briljantiem (0.46 ct) 118/1135

Prove: 750, Svars: 3.45

€ 1200.00  

Auskari ar briljantiem (0.18ct) 1079g1-4021

Prove: 585, Svars: 10.78

€ 1044.00  

Auskari ar briljantiem (0.20 ct) 2863-0913

Prove: 585, Svars: 13.34

€ 990.00  

Auskari ar briljantiem (0.15 ct) un dimantiem (0.45 ct) 2870-8333

Prove: 585, Svars: 12.54

€ 880.00  

Auskari ar briljantiem ( 0.01 ct) 832-4643

Prove: 585, Svars: 8.42

€ 842.00  

Auskari ar briljantiem (0.06 ct) 123/1135

Prove: 750, Svars: 3.16

€ 800.00  

Auskari ar briljantiem (0.16 ct) 11460-5731

Prove: 585, Svars: 10.00

€ 800.00  

Auskari ar akvamarīniem 3130-1133

Prove: 750, Svars: 12.10

€ 800.00  

Auskari ar briljantiem (0.30ct), topāziem 351-0743.

Prove: 585, Svars: 9.32

€ 792.20  

Auskari ar briljantiem (0,11ct), dūmainajiem kvarciem 2792-5723

Prove: 750, Svars: 9.11

€ 775.00  

Auskari ar briljantiem (0.10ct) 7392-0733

Prove: 750, Svars: 8.87

€ 753.95  

Auskari ar briljantiem (0.04ct) 1503-0743

Prove: 583/375, Svars: 10.45

€ 731.50  

Auskari ar briljantiem (0.35) 4660-0933

Prove: 750, Svars: 8.99

€ 720.00  

Auskari ar briljantiem (0.084 ct) citrīniem un topāziem (3741-5033)

Prove: 585, Svars: 7.94

€ 713.00  

Auskari ar briljantiem (0.21ct) 1932-0743

Prove: 585, Svars: 9.00

€ 702.00  

Auskari 152/1195

Prove: 585, Svars: 8.86

€ 700.00  

Auskari 3450-5233

Prove: 585, Svars: 9.93

€ 645.00  

Auskari 742-5033

Prove: 585, Svars: 9.11

€ 548.00   € 592.00

Auskari 4331-1133

Prove: 585, Svars: 8.99

€ 584.00  

Auskari 240-0543

Prove: 585, Svars: 9.68

€ 580.00  

Auskaris ar briljantiem ( 0.41 ct) , ar dūmaino kvarcu 452-4643

Prove: 750, Svars: 7.86

€ 578.00  

Auskari ar briljantiem (0.26 ct.) 1280g2-4021

Prove: 585*, Svars: 7.15 gr.

€ 572.00  

Auskari 1920-0743

Prove: 585, Svars: 8.93

€ 562.59