Auskari ar briljantiem (0.07 ct) 8682-2

Prove: 585, Svars: 2.58

€ 350.00  

Auskari 136g2-2303

Prove: 583, Svars: 8.60

€ 344.00  

Auskari ar topāziem 1658g1-0993

Prove: 585, Svars: 7.62

€ 342.00  

Auskari 18721-0983

Prove: 585, Svars: 8.53

€ 342.00  

Auskari 1482-0703

Prove: 585, Svars: 7.91

€ 340.13  

Auskari 5111-8183

Prove: 585, Svars: 11.33

€ 339.00  

Auskari 27063-8181

Prove: 750, Svars: 7.50

€ 338.00  

Auskari 13611-0973

Prove: 585, Svars: 8.25

€ 338.00  

Auskari 6801-0993

Prove: 585, Svars: 8.37

€ 334.00  

Jaunums

Auskari 40521-8191

Prove: 585, Svars: 7.43

€ 333.00  

Auskari 1721-1993

Prove: 585, Svars: 7.87

€ 330.00  

Auskari 54770-1251

Prove: 585, Svars: 7.62

€ 328.00  

Auskari 56/1575

Prove: 585, Svars: 5.97

€ 328.00  

Jaunums

Auskari ar dūmainajiem kvarciem 1901-0993

Prove: 585, Svars: 7.61

€ 327.23  

Auskari 1981-5203

Prove: 585, Svars: 7.28

€ 327.00  

Auskari 32322-1761

Prove: 585, Svars: 7.55

€ 325.00  

Auskari 4541-4593

Prove: 585, Svars: 8.08

€ 325.00  

Auskari 612-8193

Prove: 583/375, Svars: 8.08

€ 325.00  

Auskari 3501-0793

Prove: 585, Svars: 7.88

€ 323.08  

Auskari 8723-0793

Prove: 585, Svars: 7.69

€ 322.98  

Auskari 3213-0703

Prove: 585, Svars: 7.84

€ 321.44  

Auskari ar granātu 111-1203

Prove: 585, Svars: 7.10

€ 320.00  

Auskari 3871-0893

Prove: 583/585, Svars: 7.72

€ 317.00  

Auskari 30251-1761

Prove: 585, Svars: 7.68

€ 315.00