1
        

Piespraude 285/1405

Prove: 925, Svars: 12.50

€ 83.25  

Piespraude 227/1405

Prove: 925, Svars: 10.27

€ 70.86  

Piespraude 267/1405

Prove: 925, Svars: 9.08

€ 60.47  

Cukura standziņas 25552-0501

Prove: 830

€ 60.00  

Piespraude 284/1405

Prove: 925, Svars: 8.10

€ 58.81  

Piespraude 278/0905

Prove: 925, Svars: 7.85

€ 55.00  

Piespraude 276/1405

Prove: 925, Svars: 7.52

€ 54.60  

Josta 1153g6-0801

Prove: 925, Svars: 25.62

€ 51.00  

Piespraude ar safīriem (0.16ct) 84/1195

Prove: 925, Svars: 3.30

€ 50.00  

Piespraudze 8096-42

Prove: 925, Svars: 5.10

€ 50.00  

Piespraude ar halcedoniem 281/0705

Prove: 925, Svars: 3.20

€ 49.00  

Piespraude 137/4095

Prove: 925, Svars: 6.56

€ 45.00  

Piespraude ar ametistiem 280/0705

Prove: 925, Svars: 5.20

€ 44.70  

Aproce ar granātiem 3253-1103

Prove: -, Svars: 51.60

€ 40.00  

Piespraude 225g1-5003

Prove: 925, Svars: 24.55

€ 38.00  

Knupītis 240/2295

Prove: 925, Svars: 9.96

€ 38.00  

Grabulis 239/2295

Prove: 925, Svars: 9.92

€ 36.00  

Piespraude 54/2495

Prove: 925, Svars: 11.08

€ 35.00  

Piespraude 308-4985

Prove: 925, Svars: 4.76

€ 34.60  

Piespraude 56-2495 (apzeltīts)

Prove: 925, Svars: 6.36

€ 34.00  

Piespraude 111/1405

Prove: 925, Svars: 4.69

€ 34.00  

Piespraude j7 LA8594-15

Prove: 925, Svars: 5.66

€ 32.80  

Piespraude ar pērlem 87/1195

Prove: 925, Svars: 5.60

€ 32.00  

Piespraude 266/1405

Prove: 925, Svars: 3.70

€ 31.12