1
        

Pārdod 
875, 925 prove – 0,85 EUR/gr

Ieķīlā
875, 925 prove – 0,40 EUR/gr.

Sudraba monētu pieņemšanas cenas

Nosaukums Summa
Kaķīša Dzirnavas 50 EUR
Dzīvības monēta 50 EUR
Laika monēta II 50 EUR
Laika monēta I 140 EUR
Likteņa monēta, 1 Ls, 2002 120 EUR
Laimes monēta 105 EUR
Ciparu monēta 200 EUR
Medus monēta 175 EUR
Dzintara monēta 85 EUR
Ūdens monēta 50 EUR
Rīgas Tehniskā universitāte 90 EUR
Ventastega 50 EUR
Sudraba Pieclatnieks (1929.g.,1931.g., 1932.g) 30 EUR
5 lati 2012.gads 45 EUR
Pasaku monēta I. Pieci kaķi 55 EUR

Jānis Rozentāls

Nacionālais uzņēmējs

Veiksmes monēta

Apdraudētā fauna, Ūdele

95 EUR

130 EUR

115 EUR

110 EUR

Pārējās Latvijas sudraba monētas pēc saskaņošanas
Latvijas 2 Lati, 1 lats pēc sudraba pieņemšanas cenas
Krievijas Impērijas sudraba monētas pēc saskaņošanas
Pārējās ārvalstu sudraba monētas pēc sudraba pieņemšanas cenas

Norādītā maksa par monētām tiek dota, ja tās ir labā stāvoklī, bez defektiem.