1
        

Pārdod 
875, 925 prove – 0,85 EUR/gr

Ieķīlā
875, 925 prove – 0,40 EUR/gr.

Sudraba monētu pieņemšanas cenas

Nosaukums Summa
Kaķīša Dzirnavas 55 EUR
Dzīvības monēta 55 EUR
Laika monēta II 45 EUR
Laika monēta I 160 EUR
Likteņa monēta, 1 Ls, 2002 115 EUR
Laimes monēta 120 EUR
Ciparu monēta 200 EUR
Medus monēta 165 EUR
Dzintara monēta 90 EUR
Ūdens monēta 50 EUR
Rīgas Tehniskā universitāte 70 EUR
Ventastega 45 EUR
Sudraba Pieclatnieks (1929.g.,1931.g., 1932.g) 30 EUR
5 lati 2012.gads 50 EUR
Pasaku monēta I. Pieci kaķi 75 EUR

Jānis Rozentāls

Nacionālais uzņēmējs

Veiksmes monēta

Apdraudētā fauna, Ūdele

110 EUR

140 EUR

130 EUR

105 EUR

Pārējās Latvijas sudraba monētas pēc saskaņošanas
Latvijas 2 Lati, 1 lats pēc sudraba pieņemšanas cenas
Krievijas Impērijas sudraba monētas pēc saskaņošanas
Pārējās ārvalstu sudraba monētas pēc sudraba pieņemšanas cenas

Norādītā maksa par monētām tiek dota, ja tās ir labā stāvoklī, bez defektiem.