1
        

Pārdod 
875, 925 prove – 0,85 EUR/gr

Ieķīlā
875, 925 prove – 0,30 EUR/gr, ārpus Rīgas 0.40 EUR/gr.

Sudraba monētu pieņemšanas cenas

Nosaukums Summa
Kaķīša Dzirnavas 70 EUR
Dzīvības monēta 70 EUR
Laika monēta II 45 EUR
Laika monēta I 150 EUR
Likteņa monēta, 1 Ls, 2002 110 EUR
Laimes monēta 115 EUR
Ciparu monēta 150 EUR
Medus monēta 190 EUR
Dzintara monēta 65 EUR
Ūdens monēta 30 EUR
Rīgas Tehniskā universitāte 65 EUR
Ventastega 50 EUR
Sudraba Pieclatnieks (1929.g.,1931.g., 1932.g) 45 EUR
5 lati 2012.gads 45 EUR
Pasaku monēta I. Pieci kaķi 75 EUR

Jānis Rozentāls

Nacionālais uzņēmējs

Veiksmes monēta

Apdraudētā fauna, Ūdele

110 EUR

130 EUR

120 EUR

70 EUR

Pārējās Latvijas sudraba monētas pēc saskaņošanas
Latvijas 2 Lati, 1 lats pēc sudraba pieņemšanas cenas
Krievijas Impērijas sudraba monētas pēc saskaņošanas
Pārējās ārvalstu sudraba monētas pēc sudraba pieņemšanas cenas

Norādītā maksa par monētām tiek dota, ja tās ir labā stāvoklī, bez defektiem.