1
        

PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Aizdevuma summas izmaksa skaidrā naudā līdz 1000 EUR   6,00 eur
Aizdevuma summas izmaksa skaidrā naudā virs 1000 EUR   12,00 eur
Aizdevuma paātrinātā izsniegšana   no aizdevuma summas 10 %
Izziņa sagatavošana   24,00 eur
Aizdevuma līgumu meklēšana arhīvā un kopijas izsniegšana   24,00 eur
Aizdevuma restrukturizācija   24,00 eur
Komisija par līgumsoda vai nokavējumu % atcelšanu   6,00 eur
Izmaiņu veikšana līgumā   12,00 eur
Preču rezervācija ilgāk par 3 dienām   no preces pašizmaksas 10%
Soda % pārcelšana   6,00 eur

 

SIA “E Lats” ir tiesīga vienpusēji veikt izmaiņas pakalpojumu cenrādī.


Atpakaļ