Auskari ar briljantiem (2.64 ct) 8762-0793

Prove: 750, Svars: 13.22

€ 1850.80  

Auskari ar briljantiem (1.80ct) 40861-0791

Prove: 585, Svars: 17.73

€ 1329.75  

Auskari 2720-3093

Prove: 585, Svars: 33.31

€ 1265.78  

Auskari ar ametistu (3482-0893)

Prove: 585, Svars: 18.80

€ 752.00  

Jaunums

Auskari 90-2303

Prove: 585, Svars: 17.64

€ 705.00  

Auskari ar briljantiem (1.10 ct) 51122-8191

Prove: 585, Svars: 12.36

€ 650.00  

Auskari ar briljantiem (0.48ct) 2000-0893

Prove: 750/585, Svars: 10.60

€ 583.00  

Auskari ar topāziem 12510-0993

Prove: 585, Svars: 9.80

€ 578.00  

Auskari ar briljantiem (0.20 ct) 4822-5083

Prove: 375, Svars: 14.89

€ 565.00  

Auskari 2300g1-8181

Prove: 585, Svars: 13.12

€ 499.00  

Auskari ar briljantiem (0.30ct) un pērlēm 6631-8183

Prove: 585, Svars: 11.83

€ 496.86  

Auskari ar briljantiem (0.06ct), topāziem 7870-0793

Prove: 585, Svars: 10.21

€ 480.00  

Auskari ar briljantiem (~0.01 ct) 28/1575

Prove: 585, Svars: 2.79

€ 480.00  

Auskari 8561-0983

Prove: 750, Svars: 9.81

€ 471.00  

Auskari ar briljantiem (0.54 ct) 8231-0793

Prove: 585, Svars: 8.48

€ 466.40  

Auskari 7171-0793

Prove: 585, Svars: 11.23

€ 450.00  

Auskari ar briljantiem (0.40ct) 34950-8181

Prove: 585, Svars: 4.24

€ 445.00  

Auskari ar briljantiem (0.19ct), kultivētām pērlēm 7051-0793

Prove: 585, Svars: 9.60

€ 441.60  

Auskari ar kvarcu 670-0283

Prove: 750, Svars: 9.36

€ 430.00  

Auskari 17450-1191

Prove: 585, Svars: 10.50

€ 420.00  

Auskari ar kvarciem 5121-1691

Prove: 583/375, Svars: 11.97

€ 420.00  

Auskari ar amestiem un topāziem 9451-5291

Prove: 750, Svars: 5.97

€ 413.00  

Auskari ar briljantiem (0.08 ct) 4010-0893

Prove: 585, Svars: 7.47

€ 410.85  

Auskari 483-1771

Prove: 585, Svars: 10.99

€ 406.63