Sudrabs

Pārdod 
875, 925 prove – 0,85 EUR/gr

Ieķīlā
875, 925 prove – 0,30 EUR/gr, ārpus Rīgas 0.40 EUR/gr.

Sudraba monētu pieņemšanas cenas

Nosaukums Summa
Millenium 50 EUR
Dzīvības monēta 60 EUR
Laika monēta II 50 EUR
Laika monēta I 250 EUR
Likteņa monēta 100 EUR
Laimes monēta 120 EUR
Ciparu monēta 200 EUR
Barons Minhauzens 65 EUR
Dzintara monēta 85 EUR
Ūdens monēta 60 EUR
Rīgas Tehniskā universitāte 130 EUR
Latgales Kongress, 2017 g. 40 EUR
Sudraba Pieclatnieks, 2012.g. 50 EUR
Baltā Grāmata, 2014 g. 25 EUR
Ainažu Jūrskola 20 EUR
Latvijas 5 Lati, 2 Lati, 1 lats pēc sudraba pieņemšanas cenas
Pārējās Latvijas sudraba monētas pēc saskaņošanas
Romanovu 300 gadu jubilejas rublis 1913. g. 70 EUR
Pārējās Krievijas sudraba monētas pēc sudraba pieņemšanas cenas
Pārējās ārvalstu sudraba monētas pēc sudraba pieņemšanas cenas

Norādītā maksa par monētām tiek dota, ja tās ir labā stāvoklī, bez defektiem.