Ķēde 196/1195

Prove: 585, Svars: 2.14

€ 140.00  

Ķēde 190/1195

Prove: 585, Svars: 2.19

€ 140.00  

Ķēde 194/1195

Prove: 585, Svars: 2.12

€ 140.00  

Ķēde 182/1195

Prove: 585, Svars: 2.18

€ 140.00  

Auskari 124-1575

Prove: 585, Svars: 2.54

€ 139.70  

Ķēde 185/1195

Prove: 585, Svars: 2.06

€ 135.00  

Auskari 29/1585

Prove: 585

€ 133.10  

Kulons 205/1195

Prove: 585, Svars: 2.39

€ 131.45  

Ķēde 183/1195

Prove: 585, Svars: 2.03

€ 130.00  

Ķēde 195/1195

Prove: 585, Svars: 2.01

€ 130.00  

Ķēde 192/1195

Prove: 585, Svars: 1.98

€ 130.00  

Kulons 206/1195

Prove: 585, Svars: 2,34

€ 128.70  

Kaklarota 189/1195

Prove: 585, Svars: 2.14

€ 117.70  

Ķēde (sarkanais zelts) 189/1195

Prove: 585, Svars: 2.14

€ 117.70  

Gredzens 266/1195

Prove: 585, Svars: 2.07

€ 113.85  

Kaklarota 191/1195

Prove: 585, Svars: 2.03

€ 111.65  

Ķēde 201/1195

Prove: 585, Svars: 1.68

€ 110.00  

Ķēde 199/1195

Prove: 585, Svars: 1.54

€ 100.00  

Kaklarota 200/1195

Prove: 585, Svars: 1.78

€ 97.90  

Auskari 19/1585

Prove: 585, Svars: 1.91

€ 90.00  

Auskari 146/1195

Prove: 585, Svars: 1,54

€ 85.00  

Auskari 145/1195

Prove: 585, Svars: 1.53

€ 84.15  

Auskari 28a-1585

Prove: 585, Svars: 1.39

€ 76.00  

Piespraude 135/1195

Prove: 585, Svars: 1,32

€ 73.00