Auskari ar briljantiem (2.64 ct) 8762-0793

Prove: 750, Svars: 13.22

€ 1650.00  

Auskari ar briljantiem (1.80ct) 40861-0791

Prove: 585, Svars: 17.73

€ 1329.75  

Auskari 2720-3093

Prove: 585, Svars: 33.31

€ 1265.78  

Auskari ar briljantiem (0.54 ct) 23160-0891

Prove: 750, Svars: 9.64

€ 1060.40  

Auskari ar ametistu (3482-0893)

Prove: 585, Svars: 18.80

€ 752.00  

Auskari ar briljantiem (1.10 ct) 51122-8191

Prove: 585, Svars: 12.36

€ 650.00  

Auskari ar briljantiem (0.48ct) 2000-0893

Prove: 750/585, Svars: 10.60

€ 583.00  

Auskari ar topāziem 12510-0993

Prove: 585, Svars: 9.80

€ 578.00  

Auskari ar briljantiem (0.20 ct) 4822-5083

Prove: 375, Svars: 14.89

€ 565.00  

Auskari ar tanzanītiem 1935g1-0891

Prove: 585, Svars: 9.98

€ 499.00  

Auskari ar briljantiem 0.022 ct (LA2209/2)

Prove: 585, Svars: 2.54

€ 485.00  

Auskari ar briljantiem (~0.01 ct) 28/1575

Prove: 585, Svars: 2.79

€ 480.00  

Auskari ar briljantiem (0.06ct), topāziem 7870-0793

Prove: 585, Svars: 10.21

€ 480.00  

Auskari 8561-0983

Prove: 750, Svars: 9.81

€ 471.00  

Auskari 1441-0703

Prove: 585, Svars: 12.32

€ 468.12  

Auskari 9440a8-5081

Prove: 585, Svars: 11.32

€ 430.00  

Auskari 4871-8183

Prove: 585, Svars: 11.27

€ 428.00  

Auskari ar amestiem un topāziem 9451-5291

Prove: 750, Svars: 5.97

€ 413.00  

Auskari ar briljantiem (0.08 ct) 4010-0893

Prove: 585, Svars: 7.47

€ 410.85  

Auskari 930-1203

Prove: 585, Svars: 10.73

€ 407.00  

Auskari 16303-0993

Prove: 585, Svars: 10.05

€ 402.00  

Auskari ar topāziem 89g1-0903

Prove: 585, Svars: 9.36

€ 400.00  

Auskari 5152-1193

Prove: 750, Svars: 7.31

€ 400.00  

Auskari 21320-2491

Prove: 585, Svars: 10.99

€ 396.00