Auskari ar briljantiem (1.70ct) 43360-1171

Prove: 750, Svars: 8.33

€ 1300.00  

Auskari 6761-0273

Prove: 585, Svars: 25.28

€ 870.00  

Auskari ar briljantiem (1.08ct) 5951-0273

Prove: 585, Svars: 13.98

€ 700.00  

Auskari ar briljantiem (0. 35ct) 61-0283

Prove: 585, Svars: 18.06

€ 700.00  

Auskari ar briljantiem (0.084ct) 123-0383

Prove: 585/750, Svars: 9.64

€ 674.80  

Auskari ar briljantiem (0.05ct) 17171-4051

Prove: 585, Svars: 5.66

€ 670.00  

Auskari (Baltais zelts) 2150-5063

Prove: 750, Svars: 13.74

€ 590.00  

Komplekts auskari un gredzens 54862-0261

Prove: 585, Svars: 14.04

€ 570.00  

Auskari 2140-0783

Prove: 585, Svars: 15.69

€ 549.15  

Auskari 43350-0271

Prove: 750, Svars: 12.97

€ 545.00  

Auskari 132/1575

Prove: 585, Svars: 9.81

€ 539.55  

Auskari 139/1575

Prove: 585, Svars: 9.74

€ 535.70  

Auskari (dzeltenais un baltais zelts) 24/1585

Prove: 585, Svars: 8.91

€ 534.60  

Auskari 136/1575

Prove: 585, Svars: 9.66

€ 531.30  

Auskari 131/1575

Prove: 585, Svars: 9.63

€ 529.65  

Auskari 521-0283

Prove: 585, Svars: 15.06

€ 527.00  

Auskari ar briljantiem (2x0.01ct) 59-7675

Prove: 585, Svars: 13.39

€ 525.00  

Auskari ar briljantiem (0.70 ct) 13992-0973

Prove: 585, Svars: 10.21

€ 498.00  

Jaunums

Auskari 24-1585

Prove: 585, Svars: 8.97

€ 493.35  

Auskari ar briljantiem (0.48 ct) 50631-0961

Prove: 750/585, Svars: 8.77

€ 490.00  

Auskari ar briljantiem 3221-1763, 0.6 ct

Prove: 585, Svars: 12.29

€ 480.00  

Auskari ar briljantiem (0.54ct) 1322

Prove: 585, Svars: 9.50

€ 475.00  

Auskari 109/1575

Prove: 585, Svars: 8.58

€ 471.90  

Akcija

Auskari 1736-4263

Prove: 585, Svars: 12.92

€ 415.00   € 465.00